מדיניות הפרטיות

נוהל פרטיות של החברה

מסמך זה מפרט את נוהל פרטיות של חב' אואזיס טכנולוגיות תקשורת בע"מ (להלן – אואזיס") ככל שהוא מתייס לשימוש באתר אינטרנט של אואזיס. על ידי כניסה לאתר, ביצוע כל בדיקה בתוכן האתר, ו/או כל שימוש בו, אתה מקבל על עצמך ללא כל תנאי ו/או הסתייגות להיות מחוייב לנוהל הפרטיות של אואזיס כמפורט במסמך זה.

 

איסוף ו/או אחסון של מידע אישי: עלמנת להשיב לפניות שלכם ו/או של צדדים שלישיים או להיענות לכל בקשה או פניה שלכם, יתכן ויהיה צורך לבקש ממך/מכם מידע אישי, כמו אך לא מוגבל ל- השם, כתובת, מין, פרטי כתובת דוא"ל, מספרי טלפון ו/או סלולר. מותר לנו להשתמש במידע זה כדי להשיב לפניות שלך/שלכם אלינו כאשר אתם משתמשים באתר של אואזיס או להתקשר אליך/אליכם באמצעות טלפון, סלולר או כל מדיה חברתית אשר פרטיה מסרת לאואזיס ו/או כדי להודיע לך/לכם על כל שירות, מוצרים, אפליקציות ו/או פתרונות IT אשר אואזיס תציע, מפעם לפעם, ללקוחותיה. אנו מסכימים לא למסור מידע זה לצד שלישי ללא ההסכמה שלך/שלכם, אלא ככל הנדרש לטפל בפניתך לאואזיס.

 

הסכמה לקבל פרסומות והצעות מסחריות מחב' אואזיס: על ידי שימוש באתר של אואזיס, אתה/אתם מאשרים כי אתה/אתם מסכימים ללא תנאי לקבל מאת אואזיס, מפעם לפעם, לכתובת דוא"ל או כתובת סלולר ו/או באמצעות הודעות אלקטרוניות הודעות על כל שירות, מוצרים, אפליקציות ו/או פתרונות IT אשר אואזיס תציע וכי זה מהווה "הסכמה" מבחינת הוראות סעיף 30 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) 1982. במידה ואתה/אתם תרצו לחדול מלקבל הודעות כאמור ו/או לקבל הצעות מאואזיס, אתה /רתם רשאים לבקש מאואזיס למחוק אתכם מרשימת האנשים המקבלים הודעות ואואזיס תעשה את כל המאמצעים לעשות זאת, תוך מועד סביר.

 

איסוף מידע שאינו מידע אישי: אואזיס מחויבת לשמירת פרטיות של אורחי האתר ולאלו המבקרים באתר. עם זאת, מותר לאואזיס לאסוף מידע כללי עבור עיבוד נתונים, סטטיסטיקה ועבור הפקת מידע בקשר למשתמשים באתר שלה וכן למסור מידע כללי זה לצדדים שלישיים המעבדים נתונים וסטטיסטיקה עבור אואזיס בקשר לאתר ובלבד שבמידע זה אואזיס לא תעביר פרטים על מידע אישי.

 

עדכונים למידע ותוכן באתר: אואזיס רשאית, לפי שיקול דעתה, או לפי בקשתך, לבצע תיקונים, למחוק או להסיר מהאתר כל מידע שנמצא שגוי או בלתי שלם או בלתי מדוייק. מותר לאואזיס לשמור כל מידע או תוכן במקום אחר שאינו באינטרנט או לצורכי ארכיב או כפי שנדרש עפ"י הדין. במקרים בהם אואזיס תמחוק תוכן או מידע מהאתר, לא תוכלו לקבל גישה לאותם מקומות של האתר. אואזיס אינה נותנת כל מצג, או הבטחה לגבי הדיוק או השלמות של המידע או אינפורמציה המוצגים באתר וכל מידע כזה מוצג לאורחי האתר "כמו שהוא" ללא כל אחריות.

 

קוקייס : אואזיס רשאית, מפעם לפעם, לשים "כלים" על המכשיר או מחשב של האורח כדי לאפשר לאואזיס לזהות את המבקר באתר. כלים אלו ידועים בד"כ כ-Cookies. אואזיס תשתמש בכלים אלו אך ורק כדי לעיין באינפורמציה על הדרייב הקשיח אשר הושם שם באמצעות ה- Cookies. השימוש בכלים אלו הוא מקובל בתעשיה זו ורוב האתרים משתמשים בהם. במידה ולא תסכים להפעלת cookies אתה/אתם רשאים להודיע לנו על כך או לא להסכים לפני הכניסה לאתר.

 

תיקונים : אואזיס רשאית, מפעם לפעם לפי שיקול דעתה וללא צורך במתן הודעה, לתקן, לשנות, או למנוע גישה לאתר ולתוכן האתר וכן לנוהל פרטיות זה. המידע והתוכן באתר הם מידע תמציתי, כפוף לשינויים, ומיועד למידע כללי בלבד.

 

הסתייגות: אואזיס אינה לוקחת כל אחריות עבור התוכן ו/או נוהל הפרטיות של כל אתר אינטרנטי אחר כולל אתרי אינטרנט נוספים אשר המבקר יכול לגשת אליהם באמצעות לינק המופיע באתר של אואזיס.

 

סדר עדיפויות : הוראות נוהל פרטיות זה כפופים לתנאי השימוש של האתר אשר משולבים כחלק בלתי נפרד מהאתר. כל מבקר באתר של אואזיס חייב לעמוד בכל תנאי השימוש, כתנאי מוקדם לזכותו לבקר באתר ולעעין במידע הנמצא בו.

 

כל הזכויות שמורות לאואזיס טכנולוגיות תקשורת בע"מ 2023 ©